top of page

Klachten- en Geschillenregeling

Het kan zijn dat je het niet eens ben met bepaalde zaken tijdens de behandeling of je voelt je ontevreden. Maak dit dan alstublieft bespreekbaar. Open communicatie, tevredenheid en gezamenlijkheid zijn belangrijke peilers voor de behandeling. Als dingen besproken worden, is er vaak meer mogelijk dan vooraf gedacht.

Ben je echter na dit gesprek nog steeds niet tevreden of blijft er voor jou sprake van een onoplosbare situatie, dan heb je de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen of een geschil melden. De folder kan je opvragen bij je behandelaar. 

bottom of page