top of page

Behandeling

Soms sta je op een punt in je leven en weet je even niet meer hoe het verder moet. Het wordt duidelijk dat je er in je eentje niet uitkomt. Het is dan fijn om dan terecht te kunnen bij iemand de tijd neemt, die echt luistert, er werk van maakt om je op je gemak te stellen en actief samen op zoekt gaat naar de juiste handvatten om weer verder te kunnen. 

De behandelingen zijn gericht op onze nauwe samenwerking zodat je weer lekker in je vel komt te zitten. Of in ieder geval een groot deel op de juiste weg bent. Jij bent namelijk meer dan alleen je klacht en samen gaan we kijken naar welke hulpbronnen en kwaliteiten je weer kan gaan benutten. Jij bepaalt en als je het even niet meer weet, kijken we samen naar wat er nog meer mogelijk is. 

Welke klachten?

Edited Image 2016-02-08 10-43-15_edited.png

Voor de volgende klachten kan voor een behandeling terecht:

- Somberheid

- Niet meer kunnen genieten

- Moedeloos

- Nergens meer toe kunnen zetten 

- Uitputting en vermoeidheid

- Weinig zelfvertrouwen

- Onzekerheid

- Overspannenheid door het werk 

- Angsten

- Paniek gevoelens

- Presentatie angst

- Faalangst

- Overmatig piekeren

- Blokkeren in gedrag

- Dwanghandelingen

- Verwerking van traumatische gebeurtenissen

- Overmatig schuldgevoelens

- Onverklaarbare of door stress veroorzaakte lichamelijke klachten

- Herhalende patronen waar je niet uit komt

- Problemen in relatie tot anderen

Actuele Wachttijd
6 weken
April 2023

Behandelingen

In de praktijk worden behandeling gegeven binnen de Generalistische Basis GGz (geen Specialistische Ggz).

Wanneer de Basis Ggz?

De huisarts verwijst door naar de Generalistische Basis GGZ als de inschatting is dat een kortdurende behandeling mogelijk is (gemiddeld, 8 sessies, met maximaal uitloop tot 10-12 sessies inclusief kennismaking). Uitgangspunt is dat het lukt om de tijd tussen twee afspraken te kunnen overbruggen, samen met de steun van de mensen in de omgeving en de oefeningen die we samen bespreken tijdens de sessies.

Er is geen directe exclusie op de hulpvraag van diegene die in behandeling wil komen, maar wel bij een te hoge zorgzwaarte, een hoge complexiteit van de zorgvraag en crisisgevoeligheid. Is de situatie te complex om binnen de kortdurende behandeling een verandering te brengen is Specialistische Ggz eerder aangewezen. Te denken valt aan forse verslaving, hoog risico op zelfmoord, dissociatie, multi-problematiek en hoog risico op crisis.

Behandeling

Na de kennismakingsgesprek, wat meestal 1 sessie inneemt, wordt er gelijk gestart met de behandeling. De behandeling is afgestemd op jou als persoon en je de hulpvraag. We besteden veel tijd aan wat er nu precies speelt en hoe je het behandeld wil hebben tijdens de kennismaking. De behandelingen zijn dus maatwerk en niet 'one size fits all'. Uit uitgebreid onderzoek zijn bepaalde type behandelingen het beste gebleken bij de klacht waar iemand mee komt. Een goede afstemming is dus nodig tussen jouw wens en dat wat effectief blijkt te zijn. Concreet betekent deze manier van werken dat er uitleg geven zal worden, je geadviseerd en ondersteund wordt, en dat je uiteindelijk vooral zelf de stappen leert zetten die nodig zijn de klachten te verminderen.

Veelgebruikte behandelmethodes zijn Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Mindfulness Based Cognitive Treatment (MBCT).

Hieronder zie je per stoornis welke behandelingen als richtlijnen worden gegeven en informatie erover voor jou als hulpzoeker:

Stemmingsstoornissen (zoals een depressie)

Behandeling: Cognitieve Gedragstherapie.

Dit bestaat uit weer een gezond balans te krijgen in je activiteiten en daarnaast het nagaan welke gedachtepatronen je niet helpen en deze uit te dagen en te vervangen met helpende gedachten. Ook blikken we naar de toekomst om te kijken hoe je een terugval voor kan zijn.

Zorgstandaard | Cliënteninformatie

Angststoornissen (zoals een paniekstoornis)

Behandeling: Cognitieve Gedragstherapie

Inzicht krijgen in de angstcirkel en dan actief de situaties die je graag uit de weg gaat aangaan en niet-helpende gedachten op te sporen en uit te dagen. We blikken naar te toekomst om te kijken hoe je een terugval voor kan zijn.

Zorgstandaard | Cliënteninformatie

Traumastoornissen (zoals PTSS en acute stress-stoornis)

Behandeling: EMDR of Cognitieve Gedragstherapie.

Door EMDR geven we je systeem een kick-start om de heftige gebeurtenis(sen) te gaan verwerken. Daarnaast kijken we hoe we je sterker kunnen maken door bepaalde gedachten uit te dagen en bepaalde situaties die je vermijdt weer aan te gaan.  

Zorgstandaard is nog niet ontwikkeld | Cliënteninformatie

Overige stoornissen komen relatief weinig voor bij aanmeldingen in deze praktijk. In die gevallen wordt per behandeling gekeken wat de beste en meest effectieve interventie is.

e-Health

De praktijk is ingericht op de beste zorg die afgestemd is op de persoon voor mij. Ik luister naar wat je te zeggen hebt; wat voor je werkt en wat juist niet. Meerdere keren is er aangegeven dat e-Health niet als een bijdrage of een welkome aanvulling ervaren wordt in de behandeling. Hierdoor is e-Health uit het behandelpakket gehaald. 

Als alternatief zijn er andere online mogelijkheden waar wij gebruik van kunnen maken:

        Podcasts op mijn Spotify Account        |       Meditaties op mijn YouTube Account         |         Handvatten in mijn Boek

Vrienden en Familie

Als iemand niet goed in zijn vel zit heeft dit directe impact op diens omgeving. Vrienden en familie merken het, kunnen zich zorgen maken, ontzettend ondersteunend en verzorgend zijn of zelf niet weten hoe met de situatie om te gaan. Weet dat vrienden en familie altijd welkom zijn om mee te komen op het gesprek. De deur staat altijd open en hoeft vooraf niet gemeld te worden. Is de behoefte er niet dat anderen mee komen is dat ook goed. 

image00055.jpeg

Overleg

Het kan zijn dat er andere hulpverleners bij je betrokken zijn. Misschien om dezelfde vraag of ze helpen je op een ander vlak. Het is altijd fijn om te laten weten of er anderen zijn die je helpen.

Met jouw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan het zijn dat er contact wordt op genomen met diegene. 

Je kan denken aan:

- Huisarts

- Psychiater

- Een andere psycholoog

- Fysiotherapeut

- Bewindvoerder

- Mentor

- Bedrijfsarts

Het doel van zo een afstemmingsgesprek is om de zorg nauwkeuriger af te stemmen op jouw vraag. Het kan zijn dat het intakeverslag wordt opgestuurd of informatie wordt opgevraagd.

Wil je dit niet, dan gebeurd het niet. 

bottom of page