Cliënten Tevredenheid

Vele gingen je al voor en hebben een review achter gelaten, zodat jij meer inzicht kan krijgen in de ervaren kwaliteit van de behandelingen.

Er wordt altijd een tevredenheidsonderzoek gedaan bij afronden van de behandeling (CQi Index). Hieronder zie je de uitkomsten (februari 2021):

Cijfer

Welk cijfer geeft u aan de behandeling?                                   9.3      (0  Slecht  -  10  Uitstekend)

Bejegening

Neemt de behandelaar u serieus en legt dingen uit op een

begrijpelijke manier?                                                             4.8     (1   Nooit  -  5   Altijd)

Samen Beslissen

In hoeverre is er op allerlei manieren sprake geweest van samen

beslissingen nemen over de uitvoering van de behandeling?        4.3     (1   Nooit  -  5   Altijd)

Uitvoering

Is de behandeling de juiste uitvoering en naar wens geweest?      4.6     (1   Nee -  5  Ja, helemaal)

Deze cijfers geven aan dat mensen overwegend de behandeling als goed ervaren. Daarnaast wordt er door de behandelaar ingestoken op de behandeling zo veel mogelijk gezamenlijk in te richten, waarbij jij de regie houdt in samenspel met de expertise van de behandelaar. Er is altijd wel ruimte voor verbetering.

WAT ZEGGEN DE CLIËNTEN OVER DE BEHANDELING

Een super fijne begeleiding gehad!

Ik ben heel blij met Marianne en haar behandeling die ik heb gehad. Ik kwam van ver en zat ook ver weg. Zij was de 4de psycholoog die ik aan de telefoon had en meteen had ik een goed gevoel bij haar en dat terwijl het alleen een telefoon gesprek had. Ik wil jou ontzettend bedanken voor jou hulp. Ga zo door

Zeer fijne persoonlijke omgang, echt contact, gelijkwaardig

Het was erg prettig dat er ruimte was om te bespreken dat ik het niet eens was met behandelingsplan wat we in eerste instantie voor ogen hadden. Omdat ik een echte beelddenker ben was de switch van EMDR naar een soort van meditatie achtige verhalen was een slimme zet. Doordat jij tijdens ons eerste gesprek zo echt was, voelde ik mijzelf vrij om te zijn. Ik voelde mijzelf gehoord, begrepen en vooral niet raar. Bedankt voor je verhalen en het aanreiken van nieuwe perspectieven en visuele alternatieven om met situaties om te gaan. Ik ben nog niet waar ik moet zijn, maar ik heb gehoord wat je mij gezegd hebt de afgelopen weken en blijf hieraan werken. Op naar de volgende levels, uiteindelijk ben ik, vooral voor mijzelf, overtuigend de mooiste kleur oranje.

Vanaf het eerste moment een goede connectie gehad, waardoor ik het gevoel heb dat er direct goed naar mij geluisterd werd en handvatten konden worden uitgereikt zodat ik beter met mijzelf kon omgaan en mijn trauma een plaats kon gaan geven. Ik kwam van heel ver door heftige gebeurtenissen die ik in korte tijd heb meegemaakt. Een werkelijk prettige samenwerking met als doel dat ik meer rust kon creëren en beter met mijn problemen kan omgaan. Ik heb weer rust in mijn lijf en geniet weer in het dagelijkse leven dat nu herpakt is.

Ik vind Marianne heel prettig in de omgang. Ze is heel betrokken en liet zien dat mijn verhaal haar raakte. Ook vertelde ze open over punten waar zij zelf tegenaan liep (als dit aansloot bij mijn verhaal) en stelde zich daardoor heel open op. Dit gaf mij de ruimte en vertrouwen om ook heel open te spreken en daardoor een super effectieve behandeling te hebben gevolgd. Ik kijk er goed op terug en ga graag terug naar Marianne mocht dit in de toekomst nodig zijn.

Marianne begrijpt me goed, voelt precies aan wanneer het me even teveel wordt, geeft ook de juiste tips voor thuis om te ontspannen. Ik gebruik geen medicijnen buiten bloeddruk verlagers dus die vraag was verder niet van toepassing. Er komt nog een vervolgtraject om de behandeling goed af te sluiten.

Als heel fijn ervaren, me altijd welkom gevoeld en gehoord.

Deze statements komen van de kwaliteitsvragenlijst

en de online reviews achter gelaten op de site van

ZORGKAART NEDERLAND

Update Januari 2021

OQ-45

Zowel bij de start als bij de afsluiting van de behandeling worden cliënten gevraagd aan vragenlijst in te vullen om aan te geven hoeveel last iemand heeft van zijn psychische klachten. Bij deze vragenlijst ligt de score tussen 0-225 punten. Hoe hoger de score is, hoe meer last iemand heeft van zijn klachten.  

Wanneer begin- en eindmeting met elkaar worden vergeleken, dan zien we bij een totaal van 104 cliënten gemiddeld genomen een sterke daling van de klachten. De  gemiddelde beginscore was 98 (dit valt in de categorie ‘klinisch verhoogd’) en de gemiddelde eindscore was 41 (dit valt in de categorie ‘normaal’, oftewel passend bij de hoeveelheid klachten die veel mensen hebben die niet in behandeling zijn).